Kvalitní pitná voda je základním kamenem pro zajištění zdravého životního stylu a dobrého zdraví. Voda je nezbytná pro správné fungování našeho těla, a proto je klíčové, abychom si byli jisti, že ta, kterou konzumujeme, je bezpečná a zdravotně nezávadná. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak toho dosáhnout, je pravidelná analýza pitné vody. Pojďme se podívat na pět důvodů, proč byste neměli tento krok podcenit a jak může test pitné vody pomoci chránit zdraví vaší rodiny.

1. Zdraví a bezpečnost

Rozbor pitné vody

Na prvním místě stojí zdraví a bezpečnost. Rozbor pitné vody je neocenitelným nástrojem, který odhalí přítomnost mikroorganismů a chemických látek, které mohou způsobit vážné onemocnění. Bakterie, viry a paraziti mohou být přítomni ve vodě, aniž byste to věděli, a jejich konzumace může vést k průjmu, zvracení, nebo v horších případech, i k vážným infekčním onemocněním. Chemické látky jako arzén nebo olovo mohou mít dlouhodobé negativní účinky na zdraví, zejména u malých dětí.

Právě děti jsou obzvláště citlivé na zdravotní rizika spojená s nekvalitní vodou. Jejich imunitní systém ještě není plně vyvinut, a proto jsou náchylnější k onemocněním způsobeným škodlivými bakteriemi a viry přítomnými ve vodě. Pravidelný rozbor pitné vody je klíčový pro zajištění zdravého pitného režimu u dětí, které jsou v případě kontaminace pitné vody nejohroženější skupinou.

2. dodržování předpisů a norem

Pravidelný rozbor vody vám umožní ověřit, zda vaše voda splňuje stanovené zdravotní a environmentální normy a předpisy (Hygienické požadavky stanovené vyhláškou č. 252/2004 a další normy v ČR). Veřejné zásobování vodou je obvykle kontrolováno a regulováno, ale pokud máte vlastní studnu nebo privátní zdroj vody, může být na vás, abyste se ujistili, že vaše voda je v souladu s předepsanými standardy. Pravidelný rozbor také pomáhá sledovat dlouhodobé změny ve složení.

3. kolaudace domu

Znečištění půdy

Rozbor vody při kolaudaci domu je nezbytným krokem k zajištění kvalitního, bezpečného a dlouhodobě udržitelného zásobování pitnou vodou. Pomáhá chránit zdraví obyvatel, dodržovat stavební předpisy a normy, a zajišťuje dlouhodobou ochranu investice do nového domu.

Zde se nejčastěji používá krácený rozbor pitné vody, který obsahuje základní parametry kvality. Získáte tak certifikovaný kolaudační rozbor vody, který plně splňuje požadavky Vyhlášky vlády č. 252/2004 Sb.

4. kvalita chuti

Kromě zdravotních aspektů může mít kvalita vody také vliv na její chuťové vlastnosti. Nepříjemný zápach, nepříjemná chuť nebo změna barvy vody mohou ovlivnit vaši ochotu pít ji, což může vést k dehydrataci a nedostatečnému příjmu vody.

5. monitorování změn v kvalitě vody

Pravidelný rozbor pitné vody umožňuje sledovat dlouhodobé změny ve složení vody. To může odhalit potenciální problémy vodních zdrojů a pomáhá městům i obcím plánovat a zavádět vhodná opatření pro zlepšení vodní infrastruktury.

Běžně provádíme krácený i úplný rozbor pitné vody z vodovodních řádů, studny, vrtu, úpravny vody, areálových vodovodů apod.

Investice do rozboru pitné vody je investicí do zdraví a pohody vaší rodiny.

Chci vědět více