rozbor
V dnešní době, kdy ochrana životního prostředí a lidského zdraví nabývá na významu, je důležité mít přehled o tom, co naše odpady obsahují. Naše odborné služby v oblasti rozboru odpadů a kalů vám pomohou získat přesné informace o složení vašeho odpadu a jeho potenciální nebezpečnosti.

Co nabízíme:

Detailní chemické analýzy: Naše laboratoře jsou vybaveny nejmodernější technikou pro provádění detailních chemických analýz. Zjistíme přesné složení vašeho odpadu, ať už se jedná o běžný komunální odpad nebo specifické průmyslové kaly.

Stanovení úrovně nebezpečnosti: Ne každý odpad je stejně nebezpečný. Pomůžeme vám zjistit, jaké látky se ve vašem odpadu nacházejí a jaká je jejich úroveň nebezpečnosti. Díky našim rozborům budete mít jistotu, že víte, jak se svým odpadem správně zacházet.

Poradenství v oblasti ekologické likvidace a recyklace: Kromě samotných rozborů vám také poradíme, jak s odpadem nakládat. Doporučíme vám nejvhodnější způsoby likvidace či recyklace, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.
S naší pomocí budete mít jistotu, že váš odpad je správně klasifikován a bezpečně zlikvidován. Připojte se k nám a přispějte k čistějšímu a zdravějšímu životnímu prostředí.
Nečekejte a kontaktujte nás ještě dnes pro více informací o našich službách!