Gastroodpad

Gastroodpad

Každému stravovacímu zařízení vzniká při jeho provozu biologicky rozložitelný odpad (zbytky jídel). Tyto odpady není možné vyhazovat do popelnice se směsným komunálním odpadem. Dle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech je nutné tento druh odpadu likvidovat odděleně a to v zařízeních k tomu určených.

https://bareko.cz/wp-content/uploads/2020/11/gastroodpad-570x380.jpg

Likvidaci gastro odpadů jsme schopni realizovat v rámci celé České republiky. Pro ukládku odpadů vám dodáme vhodnou nádobu. Nejčastěji používané nádoby jsou 60 ltr sudy s víkem a popelnice o objemu 120 ltr. 

Nádoby, ve kterých gastro odpady odvážíme jsou pravidelně vymývány. Předcházíme tak nežádoucímu šíření zápachu a to hlavně v letních měsících. Gatro odpady doporučujeme v letních měsících vyvážet s četností alespoň 3x týdně. V zimních měsících potom alespoň 2x týdně.

Do nádoby s gastro odpady patří veškeré zbytky tepelně zpracovaných potravin. Nelze v nich likvidovat syrové maso, kosti a jiné tepelně nezpracované suroviny živočišného původy. Tyto odpady nepatří do gastro odpadu, ale je nutné jejich oddělené zpracování v kafileriích. Do nádob s gastro odpady dále nepatří jakékoliv biologicky nerozložitelné odpady, jako plastové příbory, papírové tácky, kelímky od nápojů a jiné.

Vhodné pro zákazníky: školní jídelny, restaurace, závodní kuchyně, bistra, rychlá občerstvení, fast foody apod.

https://bareko.cz/wp-content/uploads/2020/11/DM_07229-Edit-b-570x380.jpg

Pro získání přesné ceny, prosíme, vyplňte jednoduchý formulář níže. Co nejdříve vám vytvoříme nabídku na míru jen pro vás.

Nezávazně poptat

Kontaktní formulář