Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady

Víme, jak bezpečně zlikvidovat každý druh nebezpečného odpadu, který vám vznikne. Nejdříve vám zapůjčíme vhodné nádoby pro uskladnění nebezpečných odpadů. Vše je vždy označené dle platné legislativy a zákona o odpadech. Nebezpečné odpady vám pomůžeme správně třídit, bezpečně s nimi manipulovat a postaráme se o jejich ekologickou likvidaci. Naši řidiči jsou proškolení profesionálové a odvozy probíhají v mezích norem pro přepravu nebezpečných odpadů ADR.

https://bareko.cz/wp-content/uploads/2020/11/nebezpecne-odpady-570x380.jpg

Odpady ze zdravotní péče

Zaměřujeme se také na nemocniční a infekční odpady od lékařů a z laboratoří, které ve speciálním režimu odvážíme přímo do spalovny nebezpečných odpadů. Zde se infekční odpady kontrolovaně pálí ve zvláštních kotlích, přičemž nevzniká žádné znečištění vzduchu a životního prostředí. Na infekční odpady dodáváme homologované jednorázové klinikboxy, které jsou vodotěsné a po uzavření je již nelze znovu otevřít. Nemocnicím a zdravotnickým zařízením poskytujeme plnohodnotný servis pravidelného odvozu infekčních odpadů, včetně dodávek spotřebního materiálu plně proškolenými techniky. Obvyklý zákazník: nemocnice, soukromý lékař, zvěrolékař, lékárna.

Nejčastější nebezpečné odpady z provozu

  • 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
  • 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
  • 18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
  • 08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
  • 13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
https://bareko.cz/wp-content/uploads/2016/11/recycling-304974_1280-300x300.png

Veškeré nebezpečné odpady ihned evidujeme pro potřebu tzv. Ročního hlášení o odpadech do systému ISPOP. Každý jeden odvoz je vždy v systému ohlášen a potvrzen. Za vaše odpady odpovídáme již při převzetí a garantujeme vždy nejlepší možnou ekologickou likvidaci všech odpadů.

Pro získání přesné ceny, prosíme, vyplňte jednoduchý formulář níže. Co nejdříve vám vytvoříme nabídku na míru jen pro vás.

Nezávazně poptat

Kontaktní formulář