Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek

Odlučovač ropných látek, nebo také odlučovač lehkých kapalin, je průtočná jímka, která je instalovaná na prakticky veškerých parkovištích, odstavných plochách kolem silnic, dálnic a jiných staveb, kde hrozí možný únik ropných látek do kanalizace. Odlučovače ropných látek se běžně dělají v kapacitě od desítek litrů, až po stovky metrů krychlových zachycené vody.

https://bareko.cz/wp-content/uploads/2020/11/odlucovace-ropnych-latek-570x380.jpg

Ropné lapoly obsahují dva základní typy filtrů, a to koalescenční filtr a sorpční fibroilový filtr. Koalescenční filtry napomáhají řádnému oddělení ropných látek od vody. Sorpční filtry oproti tomu zachytávají ropné látky do sebe. Oba typy filtrů potřebují při čištění odlučovače řádný servis. Koalescenční filtry je možné používat opakovaně. Stačí je při servisu jen vyjmout, vymýt tlakovou vodou a usadit zpět do odlučovače. Oproti tomu sorpční filtry, je nutné v případě jejich znečištění ropnou látkou vyměnit. Jejich regenerace není možná.

Čištění odlučovačů ropných látek probíhá přesným metodickým způsobem:

Cisternové vozidlo nejprve odsaje kompletně celý obsah odlučovače. V případě vícekomorového lapolu je potřeba odsávat současně všechny komory tak, aby nedošlo k prolomení dělící stěny vlivem tlaku vody. Poté za pomocí tlakové vody vyčistíme celý objem odlučovače a to vč. nátokového a odtokového potrubí. Dále vyjmeme všechny filtrační náplně, které vymyjeme, případně je vyměníme za nové. Staré filtrační náplně odvážíme k ekologické likvidaci do spalovny odpadů, jako odpad kategorie 15 02 02 (Filtrační materiály). Vymyté, nebo nové, filtrační náplně usadíme zpět do odlučovače. Ten po ukončení servisu zaplavíme vodou na jeho provozní hladinu a zkontrolujeme celkovou funkčnost zařízení.

https://bareko.cz/wp-content/uploads/2020/11/industry-3137836_1920-570x380.jpg
https://bareko.cz/wp-content/uploads/2016/11/recycling-304974_1280-300x300.png

Nedílnou součástí každého odlučovače ropných látek je provozní deník a dále provozní řád. Oba tyto dokumenty jsme vám schopni na míru vašemu provozu připravit a to včetně procesu schválení příslušným úřadem. 

V rámci servisu odlučovačů ropných látek zajišťujeme i nedílné odběry vzorků odpadních vod. Tuto povinnost mají všichni provozovatelé lapolů. Seznam předepsaných parametrů k vzorkování, a četnost provádění analýz, naleznete v kolaudačním souhlasu, nebo v provozním řádu k odlučovači. Odběry vzorků provádíme tak, aby byly v naprosté shodě s požadavky všech dotčených orgánů státní správy. Více o rozborech naleznete ZDE.

Provozovatel odlučovače ropných látek by neměl zapomínat na jeho generální technickou kontrolu (zkoušku těsnosti) dle ČSN 75 0905. Zajištění této zkoušky v rámci naší servisní činnosti je samozřejmostí.

Pro získání přesné ceny, prosíme, vyplňte jednoduchý formulář níže. Co nejdříve vám vytvoříme nabídku na míru jen pro vás.

Nezávazně poptat

Kontaktní formulář

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Pravidelný svoz popelnic zajišťujeme pouze soukromým firmám, podnikatelům a OSVČ. Občanům zajišťuje svoz v místě bydliště místní samospráva.