Likvidace gastro odpadu
Každé stravovací zařízení, ať už se jedná o restauraci, kavárnu, školní jídelnu či jiný podnik, nese svou odpovědnost za správnou likvidaci gastro opdadu, který při jeho provozu vzniká. S tímto biologicky rozložitelným odpadem, tedy se zbytky jídel a organickými zbytky, které nelze jednoduše vyhodit do popelnice se směsným komunálním odpadem, je zvláště důležité umět nakládat správně.


Podle zákona č. 185/2001 sb. o odpadech, je povinností stravovacích zařízení zajistit oddělenou likvidaci biologicky rozložitelného odpadu. To znamená, že tento druh odpadu nesmí končit společně s běžným komunálním odpadem, ale měl by být řádně tříděn a dále zpracován v zařízeních, která jsou k tomu určena.

Oddělená likvidace

Oddělená likvidace biologicky rozložitelného odpadu má několik důležitých přínosů. Především zajišťuje efektivní využití tohoto odpadu. Organické zbytky jídel mohou být využity pro kompostování nebo výrobu bioenergie. Tímto způsobem se minimalizuje množství odpadu, které by končilo na skládkách a zároveň se snižuje potřeba dalších surovin pro výrobu hnojiv či energie.

Proškolený personál

Kromě dodržování právních předpisů je důležitá také edukace personálu stravovacího zařízení i zákazníků. Personál by měl být informován o správných postupech třídění odpadu a o významu oddělené likvidace biologicky rozložitelného odpadu. Zákazníci mohou být motivováni k podpoře těchto snah tím, že budou navštěvovat zařízení, která dbají na ekologický způsob likvidace odpadu.

Fungujeme po celé ČR

Efektivní likvidace gastro odpadu je klíčovým prvkem směrem k udržitelné budoucnosti. Jsme hrdí na to, že dokážeme tuto likvidaci uskutečnit v rámci celé České republiky. Abyste měli optimální možnost ukládky odpadů, poskytujeme vám vhodné nádoby, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám vašeho provozu.

Gastro odpad

Našimi nejčastěji využívanými nádobami jsou 60litrové sudy s víkem a popelnice o objemu 120 litrů. Tyto nádoby jsou navrženy s ohledem na efektivní skladování a manipulaci s odpady.

Jedním z našich důležitých závazků je udržovat vysokou úroveň hygieny. Nádoby, kterými gastro odpady odvážíme, jsou pravidelně podrobovány procesu vymývání. Tímto krokem zamezujeme nežádoucímu šíření zápachu, zejména během letních měsíců, kdy je výskyt nepříjemných pachů nejcitlivější.

Vzhledem k sezónním výkyvům a potřebám vašeho podnikání vám doporučujeme optimální frekvenci vyvážení gastro odpadů. V letních měsících je vhodné provádět vyvážení alespoň 3x týdně, čímž minimalizujeme riziko nejen zápachu, ale také případných zdravotních rizik spojených s nepřetržitou přítomností odpadů. V zimních měsících pak doporučujeme frekvenci minimálně 2x týdně, abychom zajistili plynulý průběh vašeho provozu i v náročnějších podmínkách.

Věříme, že naše služby vám poskytnou nejen praktické řešení pro likvidaci gastro odpadu, ale také přispějí k udržitelnosti a čistotě vašeho provozu. Společně můžeme dosáhnout efektivní a ekologicky odpovědné likvidace odpadů, která bude prospěšná pro vás, vaše zákazníky a také pro životní prostředí.

Získat přesnou cenu